Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente in Kootstertille. Sinds januari 2012 vormen wij de Protestantse Gemeente, die voortkomt uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Onze gemeente telt ongeveer 520 leden. De kerkdiensten vinden plaats in de Benedictuskerk of in het Kerkelijk Centrum. Aanvang 11.00 uur.
Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om samen voor de dienst een kopje koffie te drinken. U bent hierbij van harte welkom.

Verdere activiteiten en vergaderingen staan vermeldt in de agenda van deze website of meer uitgelicht op de Homepagina.

 
Beamerteam Beamerteam

Nog even een mededeling van het beamer team.
Ivm vakantie word er de komende 4 weken niet gebeamerd.
Dus graag uw boekjes meenemen.
Vanaf 9 augustus zullen we weer beginnen.

 
Uitstapje 65+ op 19 september Uitstapje 65+ op 19 september

 

Op zaterdag 19 september gaan we weer op stap. De bestemming is dit jaar het DE museum in Joure.
Na het bezoek aan het museum gaan we genieten van een luxe koffietafel.
Kosten zullen evenals vorig jaar weer rond de €25,00 bedragen.
Vertrek vanuit Kootstertille om 13.00 uur bij de Koatster.

 
Nieuws van buiten onze gemeente Nieuws van buiten onze gemeente

Nieuwe artikelen op de rubriek "Ander Nieuws"

http://www.pgkootstertille.nl/andernieuws

 
Diaconie Diaconie


De diaconie ondersteunt incidenteel via giften, maar ook structureel, zoals:

Financiering van een adoptiekindje via Pikulan;
8x per jaar een boodschappenpakket aan de Voedselbank Achtkarspelen;
Een vaste bijdrage per kwartaal aan Kerk in Actie "Kinderen in de knel";
Het volgen van het provinciaal bijdragenadvies, samengesteld door de Werkgroep Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân;
Werelddiaconaat: voorjaarsweek de enveloppenactie, najaarsweek een vast bedrag;
Bijdrage Roosevelthuis, Gecoörd. Ouderenwerk via St. Kearn;
Financiering wekelijkse bloemengroet in de kerk.
 

 
Woord van de dag Woord van de dag


 
 
 

Inloggen


 

Collectemunten
datum en tijdstip 06-08-2015 om 19.00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2015 om 11.00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 19-08-2015 om 10.00
meer details

 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor vrijdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.