Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Pinksteren

Pinksteren

De Geast fan God waait troch de wrâld
om minsken oan te reitsjen
De Geast fan God waait troch de wrâld
om minsken bliid te meitsjen
Hy wol ús helpe
om dêr ek wat mei te dwaan
Om ek in bytsje ljocht en waarmte troch te jaan

 
WELKOM

WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente in Kootstertille. Sinds januari 2012 vormen wij de Protestantse Gemeente, die voortkomt uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Onze gemeente telt ongeveer 520 leden. De kerkdiensten vinden plaats in de Benedictuskerk of in het Kerkelijk Centrum. Aanvang 11.00 uur.
Elke eerste zondag van de maand is er gelegenheid om samen voor de dienst een kopje koffie te drinken. U bent hierbij van harte welkom.

Verdere activiteiten en vergaderingen staan vermeldt in de agenda van deze website of meer uitgelicht op de Homepagina.

 
Durven Willen Kunnen Leren Laten

Durven Willen Kunnen Leren Laten

Durven beginnen
waar anderen ophielden
Willen geloven
dat het goede zijn weg vindt
Kunnen ontdekken
wat in jezelf verborgen ligt
Leren omgaan
met tegenstellingen
Laten gebeuren
wat je niet in je hand hebt
Durven hopen
dat hoop niet misleidt
Kunnen loslaten
om het nieuwe te verwachten
gedicht van Kris Gelaude
 
 

 
Ramp Nepal

Ramp Nepal

Ieder heeft de afgelopen tijd kennis kunnen nemen van de verschrikkelijke gevolgen van de aardbeving in Nepal.
Als diaconie hebben we besloten hieraan een extra gift te doen aan Kerk in Actie, die vele projecten heeft in Nepal en korte lijnen heeft.
Aan gemeenteleden, die ook een gift willen doen, kan dit aan giro 555 of (voorkeur diaconie) aan Kerk in Actie, Utrecht, banknr. NL89 ABNA 0457 457 457

 
Nieuws van buiten onze gemeente

Nieuws van buiten onze gemeente

Nieuwe artikelen op de rubriek "Ander Nieuws"

http://www.pgkootstertille.nl/andernieuws

 
Diaconie

Diaconie

De diaconie ondersteunt incidenteel via giften, maar ook structureel, zoals:

Financiering van een adoptiekindje via Pikulan;
8x per jaar een boodschappenpakket aan de Voedselbank Achtkarspelen;
Een vaste bijdrage per kwartaal aan Kerk in Actie "Kinderen in de knel";
Het volgen van het provinciaal bijdragenadvies, samengesteld door de Werkgroep Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân;
Werelddiaconaat: voorjaarsweek de enveloppenactie, najaarsweek een vast bedrag;
Bijdrage Roosevelthuis, Gecoörd. Ouderenwerk via St. Kearn;
Financiering wekelijkse bloemengroet in de kerk.
 

 
Woord van de dag

Woord van de dag


 
 
 

Inloggen


 

Pinksteren
datum en tijdstip 24-05-2015 om 11.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 27-05-2015 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 27-05-2015 om 10.00
meer details

 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor vrijdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.