Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 

Nieuwsbrief zondag 17 juni 2018

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Kootstertille
 

Bloemengroet

De bloemengroet komende zondag 17 juni, is voor mevr. T Sterke-Schoutsen,  de bloemen groet van vorige zondag waren voor mevr. H. Van Houten- Vochteloo

Zondag 1 juli

Tentdienst.
Welkom in onze supergezellige dienst met een supergoede boodschap.
Muzikale medewerking word verleend door de Royal Mission band. De collecte is voor Good News ZA. "De problematiek in onze werkgebieden, de plattelandsgebieden rondom Knysna, is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. Door ons te richten op de kinderen en jeugd van deze dorpen proberen we dit negatieve levenspatroon te doorbreken. Ons doel is dat de kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst."

Uit de gemeente.

Op 9 juni is overleden ons gemeentelid Elizabeth van der Wal – Adema, op de leeftijd van 81 jaar. Zij was getrouwd met Willem van der Wal, die in 2009 overleed. Zij woonde het laatste jaar aan de Mounestrjitte 19. Op de rouwkaart staan de woorden: Bezige handen, nu gevouwen en stil een leven lang gegeven, dat was je wil je strijd is gestreden vol zorg en moed verbazingwekkend krachtig, ’t is op, zo is het goed.   Op donderdag 14 juni heeft de afscheidsdienst  plaatsgevonden in de ‘Wâldhôf’.

Quote

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39

 

 

Storing bij Protestantse kerk.

Door een storing bij Protestantse kerk kon afgelopen zaterdag/zondag de nieuwsbrief niet per mail worden verzonden en op de site worden gezet. Onze excuses hiervoor.


 

 
Diensten:


Zondag 17 juni 2018, Dienst in de Benedictus kerk
11.00 uur
, Pastor F. Wesseling-Schilstra
Ouderling van dienst: Hiltje de Boer.
Diaken: Lolke de Boer
Collecte: 1 Diakonie 2 Kerk 3 Jeugdwerk.
Bijzonderheden: Vaderdag


Zondag 24 juni 2018, Dienst in het Kerkelijk Centrum
11.00 uur
, Ds. J. Glas
Ouderling van dienst: Sytse Wijbenga.
Diaken: Lolke de Boer
Collecte: 1 Diakonie 2 Kerk 3 ?
Bijzonderheden:


Koffie Drinken: Elke 1e zondag van de maand.
Vanaf 10.30u staat er koffie voor u klaar.
 
 

Inloggen


 

Bijbelstudie Esther
datum en tijdstip 13-11-2018 om 14.00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-11-2018 om 10.00
meer details

Ontmoetings- en gespreksmiddag
datum en tijdstip 14-11-2018 om 14.00
meer details

Stiltemoment
datum en tijdstip 14-11-2018 om 19.30
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.