Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 

Nieuwsbrief Zondag 9 September 2018

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Kootstertille
 

Bloemengroet

De bloemengroet deze zondag is voor
Familie R. van der Velde-Veenstra, ivm hun 50 jarig huwelijk
en Familie H.S. Veltman, ivm hun 25 jarig huwelijk.

 Themadienst

Zondag 16 september 11:00u
Een bijzondere themadienst in het kerkelijk centrum kootstertille, van harinxmastrjitte 7, gratis entree.
Joop Gottmers verteld zijn indrukwekkend verhaal : Van europees kampioen kickboxen en drugsmiljonair naar Christen.

Er is oppas voor kinderen van 0-5jr,
en er is een speciaal kinderprogramma voor groep 3-7.
Vanaf half 11 is er koffie en thee voor de dienst.


Us heit yn 'e himel

Us Heit yn ‘e himel
Lit jo namme heilige wurde
Lit jo keninkryk komme
Lit jo wil dien wurde op ierde
Likegoed as yn ‘e himel
Jou ús hjoed ús deistich brea
En ferjou ús ús skulden
Sa’t wy ús skuldners ek
Ferjûn hawwe
En lit ús net yn fersiking komme
Mar ferlos ús fan ‘e kweade


Klik hier voor de webversie.

 

 
Diensten:


Zondag 09-09-2018, Dienst in de Benedictus kerk
11.00 uur
, Pastor J. Y. van der Wal
Ouderling van dienst: Andries de Haan.
Diaken: Jannie Hiemstra
Collecte: 1 Diakonie 2 Kerk 2 PKN Jeugdwerk .
Bijzonderheden: Fryske tsjinst.


Zondag 16-09-2018, Dienst in het Kerkelijk Centrum
11.00 uur
, Ds. J. Glas/G. Wiersma
Ouderling van dienst: Sytse Wijbenga.
Diaken: Tineke Nicolai
Collecte: 1 Diakonie 2 Jeugdwerk .
Bijzonderheden: Themadienst (Start)


Koffie Drinken: Elke 1e zondag van de maand.
Vanaf 10.30u staat er koffie voor u klaar.
 
 

Inloggen


 

Bijbelstudie Esther
datum en tijdstip 13-11-2018 om 14.00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-11-2018 om 10.00
meer details

Ontmoetings- en gespreksmiddag
datum en tijdstip 14-11-2018 om 14.00
meer details

Stiltemoment
datum en tijdstip 14-11-2018 om 19.30
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.