Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief Zondag 17 mei 2020
Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Kootstertille
 

Bij de kerkdiensten.

Het ziet er wel naar uit dat we de kerkdiensten voorlopig online zullen blijven houden. Tot aan 31 mei hebben we alles ingedeeld om in de Benedictuskerk de diensten door te laten gaan zoals het nu gaat. Een minimale bezetting, wat jammer is, want er gaat toch echt niets boven elkaar ontmoeten in de kerk. Aan de andere kant is het natuurlijk prachtig dat dit kan, we hebben de technische mogelijkheden om het op deze manier in samen- werking te verzorgen. Voordat ik zelf weer aan de beurt ben duurt nog even omdat Tine en ik eerst de geplande vakantietijd opnemen. Vanaf zondag 17 mei begin ik weer met de eerste onlinedienst met een stukje uit het Johannesevangelie (Joh.16) over het wachten op Gods toekomst nu Jezus niet meer fysiek op aarde aanwezig is. Op Hemelvaartsdag (21 mei) gaan we normaal gesproken lopen vanaf de Benedictuskerk en we eten samen en we vertellen iets over hemelvaart waarna ik naar Twijzel vertrek. Ook dat is dit jaar anders – geen wandeltocht en wel een uitzending via Kerkdienst gemist. Hoe ik die invul weet ik nog niet. Hemelvaart is altijd een wat lastige dienst, want hoe ga je het daar over hebben. Dienst op Hemelvaart is trouwens ook een typisch Nederlands verschijnsel. Ooit merkten we dat bij een uitwisseling met een Engelse gemeente, er gebeurde daar helemaal niets op Hemelvaart, zelfs geen ochtendgebed. Voor de tijd na Pinksteren hebben we als voorgangers nog geen verdeling gemaakt. Daarvoor kunt u terugvallen op de website en het volgende kerkblad.
Ds. Jan Glas

Bijbel tekst.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u.
Amen.

1 Thessalonicenzen 5:23-28 HSV

 

 

 
Diensten:


Zondag 17-05-2020, Kerkdienstgemist.nl
09.30 uur
, Ds. J. Glas
Bijzonderheden: Geen


Donderdag 21-05-2020, Kerkdienstgemist.nl
9.30 uur
, Ds. J. Glas
Bijzonderheden: Hemelvaartsdag.


Zondag 24-05-2020, Kerkdienstgemist.nl
09.30 uur
, ds G. Wijnstok
Bijzonderheden: Geen

Kopij Kerknieuws
27 mei.
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 23-08-2020 om 11.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 26-08-2020 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 26-08-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 31-08-2020 om 19.45
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.