Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief Zondag 31 mei 2020
Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Kootstertille
 

Bij de kerkdiensten.

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus blijven wij onze kerkdiensten ook in de maand juni nog gezamenlijk online uitzenden vanuit de Benedictuskerk. Kijk elke zondag live om 9.30 uur of later mee via Kerkdienstgemist.nl  -> Kootstertille.  

Bijbel tekst.

Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest aan de discipelen. Maar als ik de volgende tekst uit de profetie van Joël lees zal er nog een grotere uitstorting van de Heilige Geest komen. Voordat de Heer terugkomt zal er een uitstorting zijn op alle vlees, er zal geprofeteerd worden, dromen gedroomd, en visioenen gezien.

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. Joël 2:28-32 HSV

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Openbaring 1:3 HSV

 


Klik hier voor de webversie.

 

 
Diensten:


Zondag 31-05-2020, Kerkdienstgemist.nl
09.30 uur
, ds G. Wijnstok
Bijzonderheden: Geen


Zondag 07-06-2020, Kerkdienstgemist.nl
09.30 uur
, ds G. Wijnstok
Bijzonderheden: Geen
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 23-08-2020 om 11.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 26-08-2020 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 26-08-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 31-08-2020 om 19.45
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.