Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Postadres Postadres

Protestantse Gemeente Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille

 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Benedictuskerk
Tillebuorren 42
9288 AP Kootstertille

Beheer:
...

Kerkelijk Centrum
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille
Tel: 0512 331667

Beheer:
1e aanspreekpunt:
mw. F. Vellema
Tel: 06-30727765
Email:

reserve aanspreekpunt:
mw. H. de Haan
Tel: 0512 332599
Mob.: 06-14229363
Email:

 
Contactgegevens predikant en kerkelijk werker Contactgegevens predikant en kerkelijk werker

Ds. Jan Glas 
Tel: 0512 330880
Email:

Kerkelijk werker voor ouderenpastoraat
Mw. Gerda Bekius
Tel: 0512 510593
Email:

 
Contactgegevens kerkenraad en commissies Contactgegevens kerkenraad en commissies

Kerkenraad
Voorzitter: Klaas Blom
Tel: 0512-332344
E-mail:

Diaconie
Voorzitter: Alie Ytsma
Tel: 
Bankrekening Diaconie: NL21.RABO.0363.0085.00

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Tel: 
E-mail:
Kerkrentmeester/administrateur: Sytse Wijbenga
Email:
Tel: 0512-330450
Rekeningnummer College van Rentmeesters:  NL85FVLB 069.97.69.000
t.n.v. Protestantse Gemeente Kootstertille

Jeugdwerk
Jeugdouderling: Vacant
Tel.:
E-mail:
Rekeningnummer Jeugdwerk: NL89.RABO.0304.2957.95

Zending
Voorzitter: Aukje Roskammer
Tel: 0512-332422
Rekeningnummer Zending: NL15.RABO.0363.0331.49


 

 
Preekvoorziening Preekvoorziening

Janneke Kloosterman
Preekvoorziener Kootstertille en Twijzel
0512 366335

 
Kinderoppas Kinderoppas

Jolanda Kaldeway
Telnr: 0511-842419

U kunt elke week tot en met zaterdagavond 21.00 uur aan haar doorgeven of u oppas nodig hebt voor uw kinderen tijdens de kerkdienst van de volgende ochtend.

 
Contact Kerknieuws Contact Kerknieuws

Inleveradressen kopij:
T. Nicolai, Tillebuorren 17
N. Boukes, Frisostrjitte 57
E-mail kopij: 

 
Royal Mission Royal Mission

Gerlof Wiersma
Coördinator Jeugdwerk Royal Mission
Dinsdag t/m vrijdag

Telefoonnummer: 06-52693619
Email:

 
Ledenadministratie en archief Ledenadministratie en archief

Hilda Blom-Top

 
Collectemunten Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij
Janny Hiemstra
T. Hiddesstrjitte 22
Tel: 0512-332117

 

 
Webmaster Webmaster

Mail over deze website:

 
 
 

Inloggen


 

Bijbelstudie Esther
datum en tijdstip 13-11-2018 om 14.00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-11-2018 om 10.00
meer details

Ontmoetings- en gespreksmiddag
datum en tijdstip 14-11-2018 om 14.00
meer details

Stiltemoment
datum en tijdstip 14-11-2018 om 19.30
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.