Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief Zondag 19 juli 2020
Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Kootstertille
 

Bloemengroet

De bloemengroet van deze zondag is voor
Mevr. J. Praamstra- Brouwer en Familie E. de Vries- van Rijs.

 

Bij de kerkdiensten.

In de kerkenraad hebben we besproken hoe we de komende zomerperiode verdergaan met de diensten. We horen natuurlijk van de vele goede berichten dat er weer van alles kan en mag, maar in de praktijk valt dat toch wel tegen omdat er rond kerkdiensten nog steeds veel regels en aanbevelingen zijn vanuit de regering en het RIVM. Om de diensten zo te organiseren dat we voldoen aan alle voorwaarden i.v.m. de coronamaatregelen (u kunt dit nalezen op www.protestantsekerk.nl) moet er nog best veel gebeuren in het kerkgebouw en qua menskracht. Het is op dit moment niet haalbaar om zo kort voor de zomervakantie diensten met kerkgangers te organiseren. We hebben besloten om gedurende de zomervakantie door te gaan met het aanbod via kerkdienst gemist. Wel gaan we weer naar de voor Kootstertille ‘gewone’ tijd van 11.00u. omdat de voorgangers en organisten vaak voorafgaande aan de dienst in Kootstertille in Twijzel of in een andere gemeente zijn.  

Bemoediging.

Er is een dag
Waar al wat leeft allang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn heerliikheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
Wanneer de graven opengaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
Deel je in zijn heerlijkheid.

Opw. 858, Tekst & muziek: Nathan Fellingham. Ned tekst: Peter van Essen.


Klik hier voor de webversie.

 

 
Diensten:


Zondag 19-07-2020, Kerkdienstgemist.nl
11.00 uur
, Ds. H. Strubbe
Bijzonderheden: Geen


Zondag 26-07-2020, Kerkdienstgemist.nl
11.00 uur
, Ds. J. Glas
Bijzonderheden: Geen

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 23-08-2020 om 11.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 26-08-2020 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 26-08-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11.00
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 31-08-2020 om 19.45
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.